Kwa Sasa Bongobongo tunapokea malipo ya wateja kwa watumiaji wa Vodacom na Airtel pekee. Bado tunafanyia kazi kuunganisha watumiaji wa Tigo.

Forgotten Password

Enter the number you registered with and we will send you a link to reset your password.
Weka namba yako ya simu kama 07nnnnnnnn